Nieuwe kaarten bij CODA


Maandag 3 februari 2018 worden de kaarten van AdLJ weer aangevuld bij CODA
Vanuit Tulpfiction zijn er nu niet alleen de kunstkaarten maar ook de kaarten voor het project Uit je bol.
Wordt vervolgd voor informatie over dit mooie project.